SMARTPHONEshop.cz používá k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií, analýze návštěvnosti a celkově k neustálému zlepšování služeb tzv. soubory cookie. Pokračováním v prohlížení těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s tím, jak tyto soubory používáme. Zobrazit podrobnosti 
Rozumím

REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VE 14 DENNÍ LHŮTĚ

REKLAMACE

Reklamace proběhne nejrychleji při reklamováním zboží v autorizovaném servisu. Jejich seznam naleznete níže na této stránce, v návodu, který je přiložen u zboží, případně v záručním listě, je-li ke zboží vydán, nebo na internetových stránkách výrobce.

Pro rychlejší a bezproblémové přijetí reklamace je nutné popsat velmi podrobně všechny vady zařízení. K tomu můžete využít Reklamační protokol.pdf (968 kB). Dále přiložte kopii dokladu o koupi, případně záručního listu.
Výrobek do reklamace předejte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovat všechny součásti a příslušenství, které jsou nutné k ověření reklamované vady.
V případě reklamace výrobku, který podléhá zvláštním podmínkám výrobce, např. Apple iPhone, je nutné vypnout službu "Najít iPhone", viz. podmínky společnosti - https://www.apple.com/legal/warranty/

Když tyto podmínky nesplníte, s největší pravděpodobností bude taková reklamace zamítnuta.

JAK POSTUPOVAT KDYŽ JE PŘI DORUČENÍ

ZBOŽÍ JE POŠKOZENÉ

Při přebírání zboží od přepravce nejdříve pečlivě zkontrolujte zásilku. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.

DPD: oznamte do 2 pracovních dnů na tel. čísle 841 700 700.

ZBOŽÍ BYLO DODÁNO NEKOMPLETNÍ NEBO NEODPOVÍDÁ OBJEDNANÉMU TYPU

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na e-mailu reklamace@smartphoneshop.cz a my vám následně poradíme jak postupovat.

Kontaktujte autorizovaný servis a popište problém. Servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení. Některé servisy nabízejí výjezd svého technika přímo k vám, u malých spotřebičů je nutné doručit zboží do servisu osobně, kurýrem či poštou.

POSÍLÁTE ZBOŽÍ DO SERVISU SAMI?

Přiložte kopii dokladu o koupi (faktury), či jiného dokladu prokazujícího koupi zboží s co nejpodrobnějším popisem závady a vaše kontaktní údaje.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě. V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Peníze vám pošleme na účet nebo vám částku vyplatíme na kterékoliv naší prodejně, a to nejpozdějí do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

NÁKLADY SPOJENÉ S DOPRAVOU ZBOŽÍ DO SERVISU A ZPĚT VÁM BUDOU UHRAZENY PŘI SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK

S naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady.
Reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.).
Prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na e-mail reklamace@smartphoneshop.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží a doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

*Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu).

NEOPRAVITELNÁ ZÁVADA

Pokud vám v servisu sdělili, že je zboží neopravitelné (máte potvrzení) a že máte dořešit s prodejcem vrácení peněz či výměnu za nový kus, zašlete opravný (montážní list) a záruční list poštou, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem na reklamace@smartphoneshop.cz. Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Pokud se rozhodnete řešit reklamaci osobně, obsluha s vámi řádně vyplnění reklamační protokol, který si odnášíte s sebou. V případě zaslání reklamace přepravní společností na adresu reklamačního oddělení vám bude zaslán reklamační protokol na e-mail. 

Stáhněte si Reklamační protokol.pdf (95 kB).

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14DENNÍ LHŮTĚ

U nás zakoupené zboží můžete během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí vrátit bez udání důvodu. Pro objednávky vytvořené v e-shopu s osobním odběrem samozřejmě také platí tato možnost. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

DOPORUČUJEME VRACET ZBOŽÍ V NEPOŠKOZENÉM OBALU

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má SMARTPHONEshop.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

ZBOŽÍ SI MŮŽETE VYZKOUŠET

Jestliže zvažujete případné odstoupení od smlouvy a chcete si zboží vyzkoušet, měli byste mít na paměti, aby při tom nedošlo ke zjevnému opotřebení zboží. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodejce SMARTPHONEshop.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

DODRŽENÍ 14DENNÍ LHŮTY

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodejci oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

JAKÉ DOKUMENTY PŘILOŽIT?

K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit fakturu, která potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a urychlí vyřízení vašeho požadavku.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.pdf (599 kB) a nákupního dokladu na e-mailovou adresu: reklamace@smartphoneshop.cz.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

ZBOŽÍ, KTERÉ NELZE VRÁTIT

SPOTŘEBITEL ZE ZÁKONA NEMŮŽE ODSTOUPIT ZEJMÉNA OD SMLOUVY:

O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

O dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

O dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele.

O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

O dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

O opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

O dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

O dodávce novin, periodik nebo časopisů.

O ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

O uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo.

O dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Příklad: Zákazník si objedná a koupí tiskárnu, doma ji uvede do provozu, vytiskne si fotku a zjistí, že tiskárna nesplňuje jeho požadavky. Nicméně ji už použil a načal i inkoust k ní dodaný. Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel by měl uhradit spotřebovaný materiál.

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ REKLAMACÍ A VRÁCENÍ

Zboží můžete vrátit nebo reklamovat na všech našich výdejních místech a také můžete uplatnit právo na vrácení písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

SMARTPHONEshop.cz
Tomáš Boček
Reklamace
Reální 172/2
70200 Ostrava
Česká republika

Adresa není kamennou prodejnou e-shopu www.smartphoneshop.cz. Slouží pouze k zasílání reklamací a jako výdejní místo pro osobní odběr objednávek.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Vrácené zboží prosíme zabalte dle podmínek vámi zvoleného přepravce tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Jestliže zboží vracíte ve 14denní lhůtě, přiložte vyplněný Odstoupení od kupní smlouvy.pdf (599 kB). Odstoupení od smlouvy můžete zaslat i elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem na adresu reklamace@smartphoneshop.cz.
Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

OBECNÝ SOUHRN NA KONEC

Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 14denní lhůtě. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
Zboží nemusí být ve 14denní lhůtě vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
Ve 14denní lhůtě je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).